FDND Style Guide

Omdat we heel veel verschillende pagina's op dezelfde manier willen vormgeven.

Living style guide

We zouden zelf kunnen pogen uiteen te zetten wat een living style guide precies is maar dat zou niet in de buurt komen bij de kraakheldere uitleg die Steven Lambert (2016) geeft in zijn case study in Smasing Magazine.

Living style guides are an important tool for web development today, especially in large, complex web applications. They help document styles and patterns, keep designers and developers in sync, and greatly help to organize and distill complex interfaces.

(Bron: Creating A Living Style Guide)

Toepassen

Pas deze styleguide toe op een website door een link element met een verwijzing naar fdnd.latest.css op te nemen in jouw project.

Om backwards compatible te blijven worden naast bovenstaande link ook verwijzingen naar specifieke releases gemaakt, hier een overzicht van de historie aan releases:

N.B.: fdnd.latest.css is doorlopend in ontwikkeling en niet handig om op een productie-site toe te passen (tenzij je van verassingen houdt).

Over

Deze styleguide is mede tot stand gekomen door Lukas van Driel van Q42! Hij deelde zijn werkwijze en een aantal styleguides van projecten die model hebben gestaan voor onze styleguide.